Ustanowienie i eksploatacja systemów radionawigacji satelitarnej cz.I Polityka kosmicznaSprawozdawca M-J. Marinescu : Najistotniejsze jest, żeby organy zarządzające, Komisja i Europejska Agencja Kosmiczna dzieliły się kompetencjami i odpowiedzialnością, wymieniały informacje na temat polityki kosmicznej. Fundamentalna kwestią jest, aby system był wykorzystywany. Trzeba prowadzić nad nim badania, aby stworzyć dla tego bardzo dobrego systemu nowe zastosowania. Nowe zastosowania trzeba certyfikować, aby były przyjazne, dobre dla użytkowników. Trzeba rozbić pakiet budżetowy na 4 mniejsze części – kosmiczną, na ziemi, zarządzanie i program EGNOS. To wzmocni efektywność wydatków i da kontrole nad finansowaniem.

S-A. Tikau: Ważna jest faza operacyjna. Kluczowe jest zajęcie się nie tylko tą fazą w latach 2018-2020, ale także w późniejszych latach. W rozwój i operacyjność systemu trzeba zaangażować więcej instytucji. Kwestie delegowania konkretnych agencji do pracy przy projekcie powinny być przedstawione PE. Trzeba ustanowić maksymalny pułap dodatkowych kosztów, żeby cały budżet nie był mocno przekroczony. Stwierdzenie, że system jest bezpieczny jest zbyt ogólne. Tachografy satelitarne powinny wykorzystywać GSS bezpłatnie. To byłby bardzo duży zysk dla transportu. System musi obejmować absolutnie wszystkie kraje UE.

J. Creutzmann: Potrzebne jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa prawnego i finansowego interesariuszom do 2015 – kiedy system stanie się operacyjny. Nowe mechanizmy muszą zostać uzgodnione jak najszybciej. Budżet musi zostać zwiększony do 2,5mld €. W finansach musi być większa przejrzystość.

E. Tosenovsky: Bardzo ważne jest pokrycie wszystkich państw członkowskich. Ważne jest by środki były jasno określone, żeby finansowanie było przejrzyste.

N. Glante: Dzielenie budżetu nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej negocjować i relegować elastycznie środki. System EGNOS nie jest w stanie zagwarantować 100% pokrycia naziemnego ze względu na uwarunkowania geograficzne. System Galileo zapewnia 100% pokrycie. Program się rozwija, lotniska certyfikują system – trzeba to wspierać.

Komisja Europejska: Trzeba zwrócić uwagę na kwestie programowania, oraz kwestie prawne. Należy kłaść nacisk na pełne pokrycie UE. Są już na to zarezerwowane środki – po akceptacji GSA i ESA – stanie się to rzeczywistością. Istotne jest, by pogodzić przejrzystość z jakością, uważając aby nie zaszkodzić skuteczności. Trzeba szukać odbiorców dla aplikacji i zastosowań. Budżet najpierw trzeba przeznaczyć na infrastrukturę. Ważne by PE podwyższył finansowanie GNSS w ramach Horyzontu 2020. Należy promować udział MŚP w programie, by zwiększyć ich wiedzę w tej dziedzinie. Akty delegowane – Komisja stara się je przewidzieć tam gdzie traktat to dopuszcza, Rada woli wykluczać akty delegowane i tworzy się dylemat. Trzeba stosować dobre środki prawne. Złe akty delegowane narażają się na unieważnienie rozporządzenia przez Trybunał. Kiedy stosujemy środki wspólnotowe należy stosować zasady rozporządzenia finansowego. Trzeba tworzyć instrumenty, które będą korzystne dla programu.

Sprawozdawca M-J. Marinescu : System zarządzania gwarantuje finansowanie również po 2020 – zapewnia gwarancje funkcjonowania, wymianę satelitów itp. Komisja zaproponowała skalkulowanie wszystkich kosztów plus ryzyko. Lepiej rozbić to na rodzaje działalności. Dzięki temu każda branża biorąca udział w programie będzie znała swoje cele, jak i budżet przeznaczony na te cele. Oczywiście trzeba zachować elastyczność, gdyby trzeba było przenieść środki.