Ustanowienie i eksploatacja europejskich systemów nawigacji satelitarnej cz.III Polityka kosmicznaE. Tesnovski: Trzeba skupić się na przygotowaniu niezbędnych aplikacji. Tę część projektu można powierzyć uniwersytetom. Aplikacje powinny być gotowe przed pełnym uruchomieniem systemu.

V. Remek: Środki finansowe muszą być wykorzystywane efektywnie tak, aby podejmowane działania były skuteczne. Jakie zastosowania i aplikacje przewiduje się dla systemu w przyszłości? Niezmiernie istotne jest efektywne wykorzystywanie środków finansowych i konkretne działania. Trzeba się zastanowić jakie będą zastosowania dla systemu oraz wykorzystanie aplikacji w przyszłości.

L. van Nistelrooij: Nie wszyscy chcą wesprzeć projekt finansowo. Przemysł powinien uczestniczyć w projekcie. Państwa spoza UE, które wykorzystują infrastrukturę powinny partycypować w projekcie.

V. Prodi: Należy przyśpieszyć inwestycje. Kryzys jest argumentem za inwestowaniem w infrastrukturę, z której będzie zwrot. Każdy dzień zaoszczędzony na realizacji to oszczędność paliwa lotniczego w całej UE.

p. S. Ţicau: GALILEO i EGNOS są programami flagowymi UE.

Komisja: Obecnie podział odpowiedzialności jest następujący: Europejska Agencja Kosmiczna wytycza ścieżki rozwoju polityki kosmicznej. W późniejszym terminie Agencja GSA ma przejąć i rozwijać system. Chcemy uniknąć przekroczenia budżetu. Obecnie jest on oparty na kosztach i wyliczeniach. Została także przewidziana rezerwa. Systemy bezpieczeństwa GALILEO i EGNOS są zgodne z wymogami bezpieczeństwa państw członkowskich. Obecnie system EGNOS jest na terenie większości UE. Jedynie wschód Polski i Wyspy Azorskie są przez niego gorzej obsługiwane. Chcemy zwiększyć ilość stacji w celu rozszerzenia strefy działania systemu. System tachografów nie będzie oparty wyłącznie na systemie GALILEO. Agencja GSA rozpocznie zarządzanie systemem od momentu całkowitego rozmieszczenie wszystkich satelitów na orbitach. Państwa członkowskie prowadzą rozmowy nt. partycypacji kosztów w zakresie wykorzystywania systemu do celów wojskowych. Systemy obecnie są wykorzystywane do celów morskich, lotniczych, bankowych i samochodowych. Zakończyliśmy ustalenia w/s porozumienia ze Szwajcarią. Systemy GALILEO i GPS będą w pełni kompatybilne.