Ustanowienie i eksploatacja europejskich systemów nawigacji satelitarnej cz.II Polityka kosmicznaKomisja Europejska: Systemy GALILEO i EGNOS stymulują wzrost gospodarczy. EGNOS to uzupełnienie i udoskonalenie systemu GPS. System ten działa bardzo sprawnie. Korzysta z niego szczególnie lotnictwo cywilne. Rozpoczęto też prace nad systemem GALILEO. Na początku października 2011 uruchomiono dwie pierwsze satelity, których testy wypadły pomyślnie. Program jest obecnie w fazie przyśpieszenia budowy infrastruktury. Podpisano umowę na budowę i wystrzelenie ośmiu nowych satelitów. Zostaną one wystrzelone przy użyciu rakiety ARIANE z Gujany Francuskiej. Planujemy rozmieszczenie 15 satelitów do roku 2015. Umowa obejmuje eksploatację systemu w latach 2014 – 2020. Posiadamy 10 lat doświadczeń w udzielaniu zamówień publicznych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Obecnie systemem EGNOS zarządza Agencja GSS, w późniejszym okresie agencja ta przejmie także zarządzanie nad systemem GALILEO. Jednym z celów Agencji jest uświadomienie, przygotowanie i szkolenie obywateli-konsumentów UE mające na celu sprawne korzystanie systemu. Komisja Europejska nadzoruje projekt i przedstawia raporty Radzie Europejskiej. Budżet konieczny do ukończenia prac nad infrastrukturą to 1 mld € rocznie w latach 2014 – 2020.

M.J. Marinescu: Należy się zastanowić jaki będzie podział kompetencji gdyż część z nich przejmie GSA, ale część pozostaje w gestii Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trzeba szczegółowo rozdzielić kompetencje i obowiązki.

F. Hall: Dobrze, że zostały stworzone ramy dla projektu GALILEO i EGNOS. Wszyscy obywatele państw członkowskich powinni mieć równy dostęp do systemu, gdyż właścicielem infrastruktury jest UE. W przypadku tego projektu niezmiernie ważny jest budżet. Trzeba jak najszybciej rozpocząć negocjacje z Radą w tej sprawie. Komisja chce przeznaczyć na ten cel dwukrotnie więcej środków niż dotychczas, tj. ok. 7,5 mld €. Zadowalający wydaje się postęp nad zarządzeniem infrastrukturą. Należy pamiętać, że na sprawnym działaniu systemu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP, a to one są motorem gospodarki UE.

A. Ticau: Ważne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz operacji polityki kosmicznej na nim wykonywanych. Tu potrzeba konkretnych decyzji i działań. Komisja musi opracować standardy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa programu. PE oczekuje przekazywania dalszych informacji i szczegółów dot. tego programu.

Polityka kosmiczna - satelita

Polityka kosmiczna – satelita

Pojawia się pytanie kiedy system EGNOS obejmie swym działaniem teren całej UE. Według prognoz system GALILEO będzie działał w całej UE dopiero w 2020 roku. Na bazie systemu EGNOS mają pracować cyfrowe tachografy. Niezbędne jest doprecyzowanie kiedy obydwa systemy będą posiadały zasięg ogólnoeuropejski. Niezmiernie istotne jest też rozpoczęcie prac nad usługami i aplikacjami do obsługi w/w systemów. Środki na ten cel powinny zostać zagwarantowane w programie Horyzont 2020. Trzeba też przygotować instytucje do zarządzania systemem po roku 2020 oraz zapewnić na ten cel finansowanie.

P. Lamberts: Jakie środki będą potrzebne na najbliższe 7 lat? Należy się zastanowić nad propozycją pokrycia części budżetu przez państwa członkowskie w zakresie wykorzystania systemu w obszarze wojskowym i administracyjnym.