Przegląd średniookresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej cz.I Polityka kosmicznaPrzegląd średniookresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej: ocena wdrożenia, przyszłe wyzwania i perspektywy finansowe

A. Bénéteau, NEREUS Obecnie obywatele znają GPS, niewiele jednak wiedzą na temat GALILEO. Sygnały mają być wykorzystywane m.in. przez lotnictwo cywilne, a dotychczas są już stosowane w logistyce i zarządzaniu transportem kontenerowym, a także w ramach programu Seagate – precyzyjną nawigacją portową. Wejście na rynek wymaga jednak sporych nakładów finansowych, z czym należy się liczyć.

E. Barsi-Pataky GMES dokonało na nowo ustrukturyzowania programów nawigacji satelitarnej. Obecnie w ramach procedury przetargowej 3 z 6 pakietów zostały już przyznane. Są pewnie opóźnienia w tych procedurach, jednak nie ma zagrożeń dla programu. Nie można dopuścić do tego, aby któreś z państw członkowskich nie miało dostępu do sygnału EGNOS, lub by był on tylko częściowy. Jeśli chodzi o światowy rynek dla GALILEO, to jest on coraz mniejszy. EGNOS i GALILEO to programy cywilne, a nie jak w przypadku konkurencji, finansowane przez wojsko. Unia Europejska będzie coraz bardziej zależna od usług satelitarnych potrzebne jest, zatem przyspieszenie działań, standaryzacja i kompatybilność. Wciąż niewyjaśnione pozostają kwestie praw własności intelektualnej i zarządzanie ryzykiem.

J. Tortora, sekretarz generalny Eurospace Audyt ocenił zdolność zarządzania finansowego programami GALILEO ze strony KE. Programy muszą być zarządzane ze strony politycznej, co czyni KE, ale i ze strony technicznej oraz z punktu widzenia przemysłu. Przepisy muszą być lepiej dostosowane. Należy podjąć także pewne decyzje związane ze stroną przemysłową, aby zachować zdolności tej dziedziny w Europie. Większa uwaga musi zostać także zwrócona na zapewnienie ciągłości zatrudnienia personelu

Dr T. Starek, Politechnika Praska, inżynieria informatyczna Korzyści wynikające z zastosowanie GALILEO to przede wszystkim stworzenie rynku, bezpieczeństwo oraz usługi publiczne.  Korzyści socjoekonomiczne wpłyną na kilka sektorów, z których najważniejsze to: – transport drogowy – rolnictwo – lotnictwo – telekomunikacja Korzyści rynkowe to: – wzrost zastosowań – duże projekty opierające się na współpracy państw członkowskich (np. sektor samochodowy) – zastosowania wojskowe (np. brygady ratunkowe, monitorowanie ruchu lotniczego) Aby wypełnić wszystkie parametry systemu kluczowa jest kwestia komunikacji.

Pytania posłów:

Brezina: Cieszy mnie poczynienie pierwszych kroków ku implementacji GALILEO. Musimy jednak rozwiązać pewne problemu technologiczne i zastanowić się, jakie struktury organizacyjne mogłyby ten projekt poprawić.

 Niebler: Koniecznie jest przemyślenie kwestii, jak powinien wyglądać GALILEO, aby mógł być niezależny finansowo.

Enciou: Najważniejszą kwestią jest, kiedy GALILEO będzie w pełni działać. Musi to być program zrównoważony i niezależny finansowo. Pozostaje także pytanie czy możemy narzucić korzystanie z tego programu w ramach UE, aby inwestycje w niego poczynione się zwróciły.

Odpowiedzi ekspertów:

E. Barsi-Pataki: Sytuacja gospodarcza i polityczna się zmieniła od rozpoczęcia programu GALILEO. Konkurenci mają budżet wojskowy i większe możliwości rozwijania działań. Wszystkie nowe technologie powinny mieć kilka lat na rozruch przed włączeniem sektora. Plan działania na temat dostosowań powinien zostać przyspieszony. Nie rozwiązano na razie kwestii uregulowania kompatybilności.

A. Bénéteau: Naciski na finansowanie prywatne nie mają większego sensu, gdyż mogłoby to znacznie spowolnić rozwój GALILEO. Dane przekazywane będą nieodpłatnie.

J. Tortora: Przyszłość GALILEO leży w strefie publicznej. Trudno stwierdzić, kiedy program będzie operacyjny, lecz najtrudniejsze już za nami. Teraz pozostają do rozwiązania kwestie technologiczne i przemysłowe oraz rozwój infrastruktury. T. Starek: Finansowanie programów to głównie środki publiczne. Jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne to nie odniosło ono sukcesu. Wymagana będzie teraz koordynacja na wielu polach oraz zachęcenie operatorów do korzystania z GALILEO.

P. Verhőf, Komisja Europejska, DG Enterprice and Industry: Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo istotna w kwestii zapewnienia infrastruktury i polityki  kosmicznej, a później w rynku usług. Potrzebne jest także rozpowszechnianie wiedzy i perspektyw. Po kilku latach dyskusji mamy jasny kalendarz i konkretne umowy na inwestycje. Wyzwaniem jest zarządzanie aktywami, gdyż GALILEO jest pierwszym tego typu projektem finansowanym z budżetu. Konieczne jest określenie tego gdzie zmierzamy w perspektywie długoterminowej. Program ten może być katalizatorem dostępu do wielkiego rynku. Problemem może być fakt, że GALILEO to sieć światowa, a nasze środki prawne ograniczają się do UE. Gdyby, więc chciano podpisać umowę ze Szwajcarią byłoby to trudne. Najważniejszym zadaniem politycznym to podjęcie zobowiązania przez UE w perspektywie długoterminowej. Muszą istnieć gwarancje, iż KE będzie ten program kontynuować. Inaczej branże nie będą skłonne do poczynienia olbrzymich inwestycji, z którymi wiąże się wykorzystanie systemu GALILEO. Konieczne są, więc jasne zobowiązania i stabilny model zarządzania w przyszłości.

Sprawozdawca – V. Remek: System ten może stanowić korzyść dla wszystkich. Sukces w dużej mierze zależeć będzie od wysokiej jakości zarządzania. Największe wyzwania, które występują w większości tego typu projektów to: – brak finansowania – opóźnienia w realizacji – konkurencji na światowym poziomie