Przegląd średniookresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej: ocena wdrożenia, przyszłe wyzwania i perspektywy finansowe cz.II Polityka kosmicznaDalszy ciąg dyskusji na temat programów nawigacyjnych związanych z polityką kosmiczną:

Remek: istnieją problemy z finansowaniem. Unia Europejska napotyka na te same problemy polityczne jak Chiny, Rosja itd. Niektóre państwa członkowskie nie popierają tego projektu Komisja musi określić, które to kraje. Nie po raz pierwszy, kiedy projekt jest istotny dla Unii Europejskiej nie dzieje się nic w tej kwestii. Niestety widoczny jest brak współpracy między zainteresowanymi stronami. Powinno odbyć się oficjalne spotkanie w tej sprawie, aby udało się opracować ten raport.

Brezina: Parlament Europejski powinien zadać pytanie w tej kwestii, co się dzieje w chwili obecnej z tym projektem

Tosenovsky: PE chce zredagować pełen raport. Jednak brak jest informacji od Komisji Europejskiej. W chwili obecnej program zaczął działać. Szkoda, że Komisja nie może wyjaśnić sytuacji.

Reul: w chwili obecnej nie ma żadnych informacji, na temat stanu projektów i należy w tej sprawie niezwłocznie zacząć działać.