Przedstawiciel Komisji Europejskiej - Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi Polityka kosmicznaSprawozdawca: Evžen Tošenovský (ECR)

Programy nawigacyjne odgrywają ogromną rolę w polityce kosmicznej.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)
GALILEO (Global Navigation Satellite System)

Satelity w ramach europejskich programów radionawigacyjnych mają zostać wystrzelone pod koniec 2010r. i w 2011r. Komisja Europejska chce stworzyć komitet akredytacyjny do spraw bezpieczeństwa złożony z urzędników państw członkowskich, którzy wspólnie podejmować będą decyzje np. w sprawie wystrzelenia i włączenia satelitów. Komisja pragnie także posiadać 50% głosów w zarządzaniu programem i co za tym idzie, chce też wziąć na siebie odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.