Program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych cz.III Polityka kosmicznaV. Prodi: Omawiane działania związane z polityką kosmiczną pozwolą być Europie w awangardzie badań naukowych i zdecydują o zmniejszeniu dystansu do USA, a także o odgrywaniu większej roli w NATO i zwiększeniu zatrudnienia. Skutki programu mogą być tylko pozytywne. Kontrola tego co dzieje się w przestrzeni musi współgrać z tym, co dzieje się na ziemi. Z punktu widzenia politycznego to też coraz ważniejszy aspekt. Inicjatywa finansowania głównie z Horyzontu 2020, Galileo i Copernicusa może jednak być chybiona, trzeba się nad tym solidnie zastanowić. Przedstawiona kwota 70 mln euro budżetu jest dobrze wyliczona i założona, ale co oczywiste to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Nie wiadomo jaka będzie rola ESA w ramach tego programu, co więcej potrzeba jest zdefiniowania prerogatyw Agencji na najbliższe 20 – 25 lat. Na koniec stwierdzić trzeba, że Agencja zajmująca się bezpieczeństwem sieci także winna być zaangażowana w tę inicjatywę.

N. Glante: Nawiązując do wypowiedzi V. Prodiego, podzielić trzeba obawy dotyczące finansowania. Istniejące infrastruktury Galileo i Copernicusa trzeba chronić gdyż, jeśli tam zabraknie odpowiednich środków, to może to bardzo wspomnianym programom zaszkodzić. Trzeba spojrzeć na całość obiektywnie – na razie brak jest budżetu na przyszły okres i brak jest danych dla jednoznacznej kalkulacji. Przy tej technologii, rozwój trzeba powiązać z większą ilością badań. Kolejna kwestia dotyczy rozmaitego złomu krążącego po orbicie, który musi być zidentyfikowany. W Horyzoncie 2020 trzeba tę sprawę rozwiązać i się z nią uporać.

M. Carvahlo: Tematy, które zostały podniesione przed chwilą, były także omawiane na Komisji Budżetowej. Budżet, o którym się mówi nie jest bezpośredni, dlatego składane będą poprawki, których celem jest włączenie wspomnianych 70 mln do omawianego programu. Nie ma ścisłej definicji skąd będą pochodzić przeznaczone środki. Mówi się o Copernicusie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – to możliwe, jednak dla uściślenia, trzeba przypomnieć, że Horyzont 2020 powinien być wykorzystany tylko, jeśli idzie o aspekt badawczy.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Brak jest większych uwag na tym etapie ze strony KE. Jedyna rzecz, to uwaga co do tabeli poprawek w kwestii finansowania, mówcy w dyskusji także na to wskazywali.