Program Copernicus cz.I Polityka kosmicznaV. Prodi – sprawozdawca: Rozporządzenia są dopiero na etapie trafiania do nas, tworząc pewne problemy proceduralne, gdyż KE czekała na budżet wieloletnich ram finansowych. Temat ten musi być jednak traktowany w sposób pilny, gdyż gdyby przeniesiono to na nową kadencję, doszłoby do praktycznego skasowania projektu. Wymagane jest zrozumienie, iż jest to sprawa niezwykle pilna, dlatego trzeba zgodności i współdziałania, a także odpowiedniego finansowania na najbliższe 10 – 15 lat, bez negowania zasadności kolejnych inwestycji. Dwie najważniejsze kwestie tego rozporządzenia, to polityka danych i zarządzanie. Trzeba być przekonanym i należy pamiętać, że kontrola wydatków powinna pozostać w ramach sprawozdawczości publicznej. Jeśli chodzi o dane, to nie można żądać od obywateli, by drugi raz płacili, za coś, za co płacono w pierwszym etapie tworzenia. Swobodny dostęp do danych, jest podstawą działania wielu firm europejskich. Można także w dalszym ciągu dyskutować o dostępności do danych krajów trzecich. Nie ma potrzeby tworzenia co-user forum, trzeba jednak sieci zajmującej się dystrybucją danych, jako podstawowego źródła informacji.

R. Dati: Trzeba wziąć pod uwagę kontrolę finansowania. Jeśli chodzi o zakres i definicje, trzeba sprecyzować rolę KE i rynku wewnętrznego. Definicja wskaźników, także powinna być jeszcze lepsza, przede wszystkim dla ich skuteczności. Rola przemysłu; tu cieszyć się trzeba z jej podkreślenia. Trzeba się zgodzić z innymi propozycjami sprawozdania. Polityka kosmiczna dot. przemysłu; tutaj pójdziemy dalej i zostaną przedstawione nowe poprawki. Wymiana danych, co do zasady trzeba się wymieniać między partnerami, jeśli chodzi o wykorzystanie wzajemnego wykorzystania, tu także trzeba wyznaczyć odpowiednią definicję wymieniania danych, to musi być uwarunkowane, gdyż Europa musi się w tym zakresie chronić. Nie należy zastępować sektora prywatnego, trzeba opracować ramy kontroli przez PE i w ten sposób wprowadzić kontrolę demokratyczną.

C. Ehler: Cieszyć się trzeba z ograniczenia dostępności do danych, dla podmiotów, które nie przyczyniają się do tworzenia programu. Jednocześnie warto polepszyć dostęp i wymianę danych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Europejska Agencja Kosmiczna, nie jest władzą wykonawczą i te kompetencje pozostają po stronie KE.

A. Andersdotter: Trzeba wspierać otwarty dostęp do danych i swobodny przepływ informacji, Należy postulować za większym i szerszym dostępem do danych szerokiego grona użytkowników.