Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli cz I Polityka KosmicznaKu strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli

Sprawozdawca: Salvatore Tatarella Rozpatrzenie projektu opinii S. Tatarella  Program Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) został usunięty. Komisja nie będzie miała środków, aby finansować ten projekt. Podobno państwa członkowskie mają przeznaczyć środki finansowe. Powinno się walczyć, aby tak się nie stało. Potrzebne jest wspólne oświadczenie, aby wspólne środki państw członkowskich zostały poświęcone na ten cel.

V. Prodi Podkreśla się wymiar środowiskowy systemu nawigacji – Galileo, jak również o wsparciu, jaką role odgrywa ten program. Jest to bardzo ważny element europejskiej polityki kosmicznej. Przypomina się znaczenie programu Galileo w sprawie ochrony lasów tropikalnych. Konstelacje satelitarne mają duże znaczenie europejskie i należy je utrzymywać. Duża cześć Galileo będzie wykorzystywana w kwestiach wojskowych. Wszystkie wydatki wojskowe powinny być pokrywane z budżetów państw członkowskich, a nie UE.

F. Grossettete Trzeba zagwarantować finansowanie tego programu. Inaczej nie będzie spójności.

C. Schlyter Duża cześć Galileo będzie wykorzystywana i wydatkowana w celach wojskowych.

Komisja odnotowuje komentarze. Nie ma sprzeczności w komunikatach miedzy systemu nawigacji – Galileo i Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa -GMES. Komisja uznaje, że projekt Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa -GMES jest bardzo ważny. Komisja pracuje nad kontynuacją tego programu. W tych samych ramach finansowanych, które zostały zawarte w dokumencie z 24 kwietnia br. Galileo jest projektem europejskim.