Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli. cz II Polityka KosmicznaKu strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli.  

Reprezentant Komisji: Trzeba doprowadzić do końca programy Galileo i Egnos. Przestrzeń i bezpieczeństwo, lepsza ochrona granic i budowa infrastruktury to priorytety w tych programach. Działania trzeba przeprowadzić w długoterminowych ramach finansowych. Chcemy, aby Europa była awangardą kosmiczną. Trzeba będzie współpracować z USA, Rosją i Chinami.

A. Patriciello: Przygotowanie odnosi się do DRL. Unia będzie kontrolować  i konsolidować krajowe programy kosmiczne. Potrzebne są narzędzia do realizacji polityki  kosmicznej. Rozwijać trzeba budżet. Zdefiniować zasady, aby nie powielać kosztówMusimy rozwijać programy Galileo i Egnos.

N. Glante: Były problemy z europejską agencją kosmiczną (ESA). Wiele państw nie bierze udziału w tej polityce. Finansowanie i bezpieczeństwo jest najważniejsze.

V. Remek: Trzeba przypomnieć rywalizację USA i Rosji. Politykę kosmiczną trzeba powiązać z ludźmi w sprawie finansowania.

H. Weber: Uważajmy na sprawy finansowania GMES. W kryzysie państwa zmniejszają nakłady na GMES.

A. Niebler: Jak będzie finansowany GMES w latach 2014-2020? Komisja ma niespójne podejście. Przedstawiciel Komisji: Nie widzimy rozbieżności dotyczących wieloletnich ram czasowych. Rozróżniamy programy Galileo i Egnos. GMES chcemy finansować je alternatywnie.

A. Patriciello: Trzeba przeanalizować dokumenty komisji wrócimy ponownie do tego tematu. K. Karins: Nie możemy ograniczać mobilności komunikacji. Musimy poprawić technologię informacji. Musimy określić rolę badań naukowych. Udział biopaliw musi być zwiększany. Pomoże nam to uniezależnić od ropy.

F. Hall: Biopaliwa należy oznakować, jako „zrównoważony” produkt. Biopaliwa II-giej generacji mają bardzo duży potencjał.

N. Glante: W projekcie nie wspomniano o samochodach elektrycznych.

H. Weber: Komisja ma ambitne plany zapisane w białej księdze. Cele długoterminowe trzeba przemianować na cele średnioterminowe.