Kosmiczna polityka przemysłowa UE – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym cz.I Polityka kosmicznaC. Ehler wz. sprawozdawcy A. Niebler: Ze strony KE popłynął pozytywny komunikat dla tego zagadnienia, na pewno należy się z tego powodu cieszyć. Sektorem kosmicznym zajmuje się jedynie 34 tys. Europejczyków, ale to dziedzina, która ściśle wiąże się z życiem obywateli. Na technologiach zaawansowanych opiera się przecież Internet, GPS, melioracja, a także telewizja. Mamy przed sobą wiele celów do osiągnięcia.

Powinniśmy dokonać pewnej priorytetyzacji, które dotyczą 7 najważniejszych tematów:
a) Współpraca instytucjonalna – Europejska Agencja Kosmiczna;
b) Galilleo GNNS, jako główny filar badań, trzeba wykorzystać wszelkie atuty Galileo;
c) Kosmiczna polityka przemysłowa, jako element rozwoju, w tym zakresie niezbędna jest pewność planowania, przedsiębiorstwa mają obawy i wątpliwości czy inwestować w tę dziedzinę, potrzeba pewności, by tworzyć nowe miejsca pracy.

Sektor kosmiczny, to znakomite możliwości zatrudnieniowe. Mamy tu do czynienia ze wzajemnym napędzaniem się koniunktury.

Potrzeba spojrzenia na kwestie dofinansowywania tego sektora;

d) Przestrzeń kosmiczna i otwarcie na rynki trzecie, w tym aspekcie niezbędne są porozumienia handlowe, możliwości konkurowania i zagwarantowanie niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej;
e) Badania i rozwój, tu potrzeba na pewno większej spójności państw członkowskich z Europejską Agencją Kosmiczną;
f) Komunikacja i sieć satelitarna może zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu, UE powinna zapewnić odpowiedni regionalny dostęp.

Pozostaje jednak pytanie jak zagospodarować odpady kosmiczne i co z nimi zrobić, w tej materii potrzeba globalnego podejścia. Koniecznie trzeba doprowadzić do blokowania sytuacji zderzeń i kolizji w przestrzeni.

N. Glante: Wydaje się, że trzeba podzielić wymienione przed chwilą punkty. Komunikat ze strony Komisji jest bardzo ważny, ale także nieco kontrowersyjny. Wciąż mamy do czynienia z pewnymi nieporozumieniami. Musimy wypracować zgodne stanowisko, które możemy przedstawić wszystkim państwom. Musimy łączyć nasze możliwości w ramach UE, zaś Agencja powinna, na zasadzie synergii, realizować wspólne cele, bez dublowania kompetencji.

K. Johansson: Branża kosmiczna jest bardzo nowatorska i na bieżąco przekazuje owoce swej działalności innym dziedzinom, stąd powinna być uznana za awangardową. Propozycje i wyzwania, jakie przed nami stoją, to na pewno potrzeba realizacji i komercjalizacji pomysłów, które powstają przy tym sektorze. Na razie przemysł kosmiczny zdominowany jest przez wielkie podmioty i koncerny. Trzeba ocieplenia klimatu dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym zakresie, w Parlamencie należy wypracować odpowiednie założenia i propozycje.

V. Prodi: Znajdujemy się w sytuacji, gdzie Europa prowadzi badania, utrzymując wysoki stopień konkurencyjności, zatem potrzeba kontynuacji i przekazania odpowiednich środków na ten cel. Bezpieczeństwo danych powinno być kwestią kluczową, poprzez satelity i inne urządzenia, system komunikacji musi być ściśle zabezpieczony i chroniony. Już dzisiaj uzależnienie od technologii kosmicznych jest bardzo duże, dlatego potrzeba jest sprawnego systemu bezpieczeństwa obejmującego rozważane kwestie w jak największym stopniu. Wymagane są badania w celu zmniejszenia ryzyka występowania odpadów kosmicznych, by satelity nieużywane, podlegały automatycznej deorbitacji.

A. Andersdotter: Inwestycje publiczne stanowią podstawę do działania w tej branży, co jest szczególnie widoczne w produkcji i eksploatacji.

Polityka kosmiczna - kosmonautyka

Polityka kosmiczna – kosmonautyka

KE chce, by branża zaczęła przynosić wymierne korzyści wynikające z tych wielkich inwestycji. Rozwój turystyki kosmicznej jest zagadnieniem bardzo ciekawym, na przykład pilotażowy projekt Mars I ma za celu kolonizację Marsa, pytanie tylko, kto z tego w ostateczności skorzysta i w jakim zakresie? Inwestowane środki nie mogą być korzystne wyłącznie dla garstki milionerów, w tym aspekcie potrzeba sprawiedliwego dzielenia profitów.