Zmiana rozporządzenia (UE) nr 912/2010 ustanawiającego Agencję Europejskiego GNSS. Polityka kosmicznaN. Glante: W poprawce 31 dotyczącej regulaminu, należy być zwolennikiem przejrzystości dot. między innymi polityki kosmicznej, do czego tak naprawdę potrzebny jest nam regulamin, czy należy go upublicznić?

F. Hall: Ważne jest to, by wykonać rozdzielenia między innymi obszarami Agencji i kwestiami zawiązanymi z bezpieczeństwem. Jedyna wątpliwość, to ta dotycząca frazeologii. Zastanowić należy się, czy nie lepiej wrócić do tego, co tyczy się ENIS-y. Różne gospodarcze agencje zostały w przeszłości już powoływane, dlatego warto wnosić o podobne prerogatywy. Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Sprawozdanie w obecnej formie, to znakomita podstawa do dyskusji w Radzie. Wzmocnienie GNSS jest realną realizacją rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 stycznia 2014, wszystkie poprawki zaproponowane przez poszczególne komisje są mile widziane.

Agencja ma za zadanie realizację 3 podstawowych celów:
a) wzmocnienie personelu – nastąpi tutaj nowa faza, gdzie personel będzie miał szerokie kompetencje;
b) podział w ramach Agencji, dotyczący jej normalnej działalności i akredytacji bezpieczeństwa;
c) realizacja kompetencji pomiędzy PE, Radą i KE.

W tym zakresie, KE czeka na wnioski. Trzeba zadbać o sprawne funkcjonowanie systemu ruchu lotniczego, wyznaczone są cele na 2017 rok, ale już teraz Agencja zajmuje się dalej idącymi zadaniami. Ważne jest, by personel Agencji otrzymał na wszelkich polach działania należyte wsparcie.